Proclaimer

Online-inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims inzake schade veroorzaakt door het gebruik van eender welke verstrekte informatie, inclusief onvolledige of onjuiste informatie, zullen bijgevolg worden verworpen. Elk aanbod is niet-bindend en zonder verplichting. Gedeeltes van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle aanbiedingen en alle informatie, kunnen gedeeltelijk of compleet gewijzigd worden door de auteur zonder aparte aankondiging.

Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor wat voor inhoud dan ook waarnaar gelinkt of verwezen wordt op deze pagina’s, tenzij hij zich ten volle bewust is van illegale inhoud en in de mogelijkheid verkeert de bezoekers van zijn site te verhinderen om de desbetreffende pagina’s te zien. Als er schade wordt opgelopen bij het gebruik van de hier gepresenteerde informatie kan alleen de auteur van de desbetreffende pagina’s verantwoordelijk worden gesteld, niet diegene die een link naar deze pagina’s heeft voorzien. De auteur is voorts niet verantwoordelijk voor eender welke posts of berichten die gepubliceerd worden door de gebruikers van discussieplatforms, guestbooks of mailinglijsten die op die pagina voorzien zijn.

Copyright

De auteur heeft de intentie om geen met copyright bezwaard materiaal te gebruiken voor deze publicatie. In het geval van een onmogelijkheid terzake zal hij het copyright van het respectieve voorwerp vermelden. Copyright berust op eender welk door de auteur gecreëerd materiaal. Het dupliceren of gebruiken van grafische voorstellingen, geluid of tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan, tenzij hiervoor het akkoord is gegeven door de auteur.

Privacypolitiek

Als de mogelijkheid wordt gegeven tot de input van persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, naam, adressen), dan gebeurt de input van deze data geheel vrijwillig. Het gebruik en de betaling van elke aangeboden dienst is toegestaan, als en voor zoverre technisch mogelijk en aanvaardbaar, zonder specificatie van wat voor persoonlijke data dan ook of onder specificatie van anonieme data of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummer en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden. Overtreders die ongewenste spamberichten versturen zullen bestraft worden.

Wettelijke kracht van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de internetpublicatie waarnaartoe je werd doorverwezen. Als gedeeltes of individuele formuleringen van deze tekst niet wettelijk of niet correct zijn, dan heeft dat geen enkele invloed op de inhoud of de geldigheid van de andere gedeeltes.

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief