Naar uw plaats in het Sportpaleis en de Lotto Arena

Alle bezoekers komen de zalen Sportpaleis en Lotto Arena binnen via de respectieve hoofdingangen. In de toegangsfoyer vindt u de kleurenbewegwijzering naar de plaatsen in de zaal (zie kleurenvermelding op uw ticket).

Om het binnengaan in de zaal zelf vlot te laten verlopen en de controle te vereenvoudigen, dringen we erop aan dat iedere bezoeker zijn/haar eigen toegangskaart in de hand heeft. Er staan overal medewerkers om u naar uw plaatsen te begeleiden.

Opgelet! Het zaalplan geeft enkel en alleen de kleurzones weer waarin de plaatsen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorieën die bij een evenement van toepassing zijn. In het Sportpaleis en in de Lotto Arena zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.

Info voor rolstoelgebruikers

In het Sportpaleis en in de Lotto Arena zijn plaatsen voorbehouden voor rolstoelgebruikers en hun eventuele begeleiders. Gelieve bij uw reservering te vermelden of u zich in een rolstoel verplaatst, zodat wij voor u de juiste boeking kunnen doen. Onze medewerkers in de zaal zullen u graag naar uw plaats begeleiden.

De plaatsen voor rolstoelgebruikers in het Sportpaleis bevinden zich vanaf het seizoen 2013-2104 helemaal vooraan aan de kant van de rechtertribune.

Ook in de Lotto Arena is rekening gehouden met goede zichtlijnen vanaf de rolstoelplaatsen.


Naar uw plaats in de Stadsschouwburg Antwerpen

Alle bezoekers komen de zaal binnen via de hoofdingang. Om het binnengaan in de zaal zelf vlot te laten verlopen en de controle te vereenvoudigen, dringen we erop aan dat iedere bezoeker zijn/haar eigen toegangskaart in de hand heeft.

Info voor rolstoelgebruikers

De zaal is bereikbaar via een lift en er zijn plaatsen voorbehouden voor rolstoelgebruikers en hun eventuele begeleiders. Gelieve bij reservering van uw tickets te vermelden of je je in een rolstoel verplaatst, zodat we de juiste boeking kunnen doen.